ag8 11_4 SLIDER7 slider_ukasz_2 slider_ukasz_5 slider_ukasz_6 19_02_2015_A 1 2 3 4 5 6

kafelki-gsb 02

kafelki-gsb 04

kafelki-gsb 06

kafelki-gsb 08

gsb2020 1

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

 wiz 1

 

Kilka słów o …

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – jednostka specjalistyczna PTTK prowadząca niekomercyjną działalność w zakresie popularyzacji turystyki górskiej.

Jego działalność jest prowadzona w oparciu o zapis art. 6 pkt. 5 statutu PTTK. Z inicjatywą utworzenia Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie wystąpił w 1968 roku działacz PTTK, znawca gór, autor map, panoram i monografii górskich – Edward Moskała. On również upatrzył na siedzibę Ośrodka zaniedbane i chylące się ku ruinie dwie zabytkowe kamieniczki przy ul. Jagiellońskiej.

30 września 1993 roku przekazano uroczyście, po zrealizowanym remoncie, do użytku dwie zabytkowe kamienice przy ul Jagiellońskiej 6/6a jako siedzibę Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, w późniejszym okresie obiektowi temu nadano imię Edwarda Moskały.

Podstawowe zadania realizowane przez COTG PTTK:

GSB

MAY SZLAK BESKIDZKI A

STREFA TURYSTY A

FUNDACJA A